”Dick Harrison är idag en av Sveriges mest lästa populärhistoriker. I Gud vill det!! berättar han för första gången den samlade historien om de nordiska korsfararna. Han tar oss med på en fascinerande resa till ett medeltida Norden där det ansågs ärorikt att dö och att döda i Guds namn – och där en av de ivrigaste krigshetsarna var Heliga Birgitta. Han förklarar hur korstågstanken kunde slå rot hos oss och vad vi kan lära av det. Den medeltida retoriken blir skrämmande aktuell i ljuset av de senaste årens händelser. Historien kommer tillbaka. I vår svenska historia utgör korstågen ett bortträngt kapitel. Någonting vi helst inte vill kännas vid. Men korstågsandan var i hög grad levande under nordisk medeltid. Många svenska, danska och norska kungar och herremän tog korset och lovade att sprida kristendomen med svärd i hand.”

- Gud vill det! Nordiska korsfarare under medeltiden - (ofungerande länk)

En mycket intressant bok om nordiska korsfarare. Dom gjorde sina korsfärder, för att deras Gud ville det. Man krigade för sin Gud och var villig att dö för sin Gud. Man ville tvingade ”hedningar” att börja tro på Gud, kristendomens Gud. Dom stred med svärd och dödade andra i kampen för att tvinga sin tro på andra människor. Även svenskar stred i dessa korsfärder, fast svensken vill nog helst inte veta om detta längre