"Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

AA2skog.jpg?1588690986

Människan ligger på toppen, högst, enligt sig själv