Alla kan, om de vill, vända ryggen till negativ energi, och bry sig inte om det negativa omkring sig. Det är väldigt svårt.
Du kan ändra ditt sätt att tänka om du får en aha-upplevelse från dig själv. Det kommer om det ska komma.
Istället ser vi alla att många negativa, hemska saker händer i världen, om du jämför det med negativiteten i din egen vardag runt dig, inser du att den negativa miljön i vardagen är absolut ingenting jämfört med vad som händer i världen.
Om du är negativ, kastar du negativitet runt dig och som en boomerang kan du få dubbel nagativitet för dig själv.
Man kan lära sig självkontroll. Varför reagera negativt? Du kan också lära dig att reagera neutralt, eftersom du inte kan reagera positivt på allt, beroende på vad det handlar om.
Vardagen är varierad. Alla formar sina egna vardagsliv. Mycket beror på om det finns positiva, neutrala eller negativa tankar. Vad som ger mest kraft i dina tankar, det vinner seger i tankarna. Tankarna speglar lite mänskliga karaktärsdrag. Tankar kan vara väldigt konstiga, för en person tänker varje ögonblick när hon är vaken. Vi berättar inte alla våra tankar för andra.

jags2.jpg?1604435486