jags2.jpg?1604435486

Fråga inte en kvinnas ålder, 
åldern är känsliga för många kvinnor, 
kvinnan åldras motvilligt, 
men hon åldras, 
åldrandet kommer man inte ifrån.