Underbar vinter, 
snö och åter snö, 
vacker vinterlandskap, 
snö på barrträden vackert är, 
liksom trädens utekläder det är ;) 
på vårer skakar träden bort utekläderna :)

aa33.jpg?1593650952