Saningar kan sägas lätt, 
sanningar kan påstos vara absoluta, 
en vis märken när någon ljuger, 
en vis genomskådar lögnen av sanningen.

ac11.jpg?1606012630