Det är bättre att prisas av några få kloka än att hånas av många dumma
-- (Cervantes)

orans.jpg?1591417229