"Den som känner till alla svar har inte ställts alla frågor."
- Konfucius

Frågor är många, 
alla frågor har inga svar, 
därför vet vi inte allt.

aa20.jpg?1594031815