Ny statistik: Fler och fler personer med finsk bakgrund i Sverige
Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige fortsätter att växa och uppgår nu till nästan 727 000 personer.
Var 14: e bosatt i Sverige föddes i Finland eller har minst en förälder eller morförälder från Finland.
Antalet personer som är födda i Finland minskar, men särskilt den tredje generationen ökar.
- SR -