Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi