Kvinnans hela väsen är en hemlighet som bör bevaras.
- Karen Blixen

y.woman.12.jpg?1589072628

Kvinnans väsen, det hemligaste?
vad då hemligaste?
Alla väsen hemliga sidor har,
både kvinnor och männen,
var och en bevarar sina hemligheter.