En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

”När en tanke på krig kommer, motarbeta den med en starkare tanke på fred. En tanke på hat måste förintas av en kraftfullare tanke på kärlek.” 
–Bahá'u'lláh–