Citat av Mäster Eckhart

I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.
Mäster Eckhart

Vad som sker den första och den yttersta dagen, det är där närvarande i ett enda nu.
Mäster Eckhart

Lika obetydligt som ett litet ord är i jämförelse med hela världen, lika obetydlig är den visdom vi här kan tillägna oss i jämförelse med den rena, klara sanningen.
Mäster Eckhart

Ljuset och mörkret kan ej bestå vid sidan av varandra.
Mäster Eckhart

Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.
Mäster Eckhart

Om du blir mera lycklig av din egen ära än någon annans, så är det orätt.
Mäster Eckhart

Kärleken är ädel, eftersom den är så allomfattande.
Mäster Eckhart

Ett upphöjt sinnelag måste Du ha, ett brinnande sinnelag i vilket likväl en ogrumlad tigande stillhet härskar.
Mäster Eckhart

Skall ögat varsebliva färgerna, måste det först självt vara avklätt alla färger.
Mäster Eckhart

Det är i mörker man finner ljuset, så när vi sörjer, är detta ljus som närmast.
Mäster Eckhart

Folk borde inte bekymra sig så mycket om vad de skall göra som om vad de är.
Mäster Eckhart

Ju mer vi har, desto mindre äger vi.
Mäster Eckhart

Priset för passivitet är betydligt högre än kostnaden för ett misstag.
Mäster Eckhart