Ju äldre man blir, desto mer tänker man ibland på sitt liv, det man gjort och det man inte hunnit göra eller inte kun de göraen liv och ens historia kan verka patetiskt nän man granskar på det...man vill ju så mycket, eller hur...men tiden räcker inte och kanske orken räcker inte heller...Men i slut ändan måste man göra klart för sig att man kan inte ändra på sin historia...det som har hänt, har hänt...och det som inte hände, hände inte...så är det bara...man måste acceptera det...då mår du bra...du har gjort ditt bästa...det är ditt liv...var nöjd.

jags6.jpg?1604435552