Glädje visar... 
att man mår bra 
att livet känns bra, 
allting känns bra. 
Glädje är en yttring av ett bra tillstånd. 
Glädje syns utåt, 
andra kan se om man är glad 
och känner glädje inom sig. 
Glädje kan vara även smittande. 
När andra ser att du visar glädje, 
brukar det vara smittande, 
glädje-viruset 😉 
Det är underbart 
att visstas bland folk som visar glädje. 
Det motsatta smittar också, 
men den smittan är natt-svart.

jags6.jpg?1604435552