När människor blir äldre...är det ganska så enkelt att se vilka som av dessa äldre har en rynkfri hjärta... följt med i tiden med öppna ögon och med öppet sinne...Hur man är när man är äldre...kan man få små vinkar av att titta på kläderna...uppträdandet...humor...vilken attityd man har till ungdomar...Håll ditt hjärtna rynkfri, genom att bli mer tolerant och vänlig.

blomma2.jpg?1584317733