Vad är det som blir större och större ju mer man tar bort?

aa2.jpg?1594031702

Svar: Hålet.