2015-06-23

Prövningar i livet, i tron

Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir.

Om man vet att man försöker vara så vänlig som det bara går, man är för fred och man älskar sämja...om då någon försöker påstå motsatsen...det är då man testas, prövas ...ens mentalitet, trovärdighet sätts på prov...Då gäller det att inte låta sig påverkas...är den du är...det gäller att fortsätta som vanligt...förhoppningsvis kan man hålla sig lugn och inte gå tillmotattack....Ibland prövas man verkilgen jätte mycket. Det finns alltid någon som försöker göra allt för att få en att falla till samma nivå som den som testet ger...Min tro är min tro, din tro är din tro. Om du tror inte, är det din sak, men låt mig tro. Min tro ge mig lugn, harmoni, styrka...Lugn, lugn, bara lugn, ge inte efter för frestelsen att börja ordkriga, håll dig utanför.


2015-06-23
Vad är andlighet?

Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar, funderingar om
livet och allt annat? 

Är det religiositet? Är det andra djupa tankar, funderingar om
livet och allt annat? Jag har träffat många kvinnor som säger sig vara andliga, men inte religiösä. Ändog pratar d om Gud, himmelen, änglar, dom ber böner till Gud, mm. Dom tror andevärlden, dom tror på livet efter döden…Dom verkar
religiösä i sitt prat. Men vill inte erkänna sig vara religiösä. Varför? Skäms dom? Det är nyandlighet kanske, en religion som är en blandning av religion och new age. - För mig är andlighet något man tänker, djupa tankar, filosoferande om livet, meditation, att älska alla människor, att vilja bevara Jorden ren och mycket mer…men allt detta utan något övernaturligt troende. Ofta faller jag för new age tänkande, men någonting tar alltid mig tillbaks. Med andra ord, tycks jag för det mesta vilja vara stadigt med fötterna på jorden. Andlig kan man iaf vara.


2015-06-23
Energin i rummet vibrerar

Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt.

Omgivningen vibrerar...rummet vibrerar...Att känna vibrationer av andra människor...antingen det är negativa...positiva eller neutrala vibrationer...är helt normalt för dom flesta människor...Vissa new age människor kallar det för... man blir påverkad av andras aura/auror...vissa av dom frågar efter hjälp att slippa känna av andras ”aura/auror”...Men tänk efter – vi kommuniserar med, genom pratet, miner, kropp-språk, osv osv...Alla människor
känner av sådant där...det är helt normalt...Vi kommuniserar alltså inte bara genom att prata...utan det sker hela tiden... oavbrutet...en tyst kommunikation.


2015-06-24
Bumerang effekten

Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord,.

Precis som med bumerangen, allt det du gör eller säger till
andra, kommer tillbaks till dig någon gång. Det kan man kalla för ”Bumerang effekten”. Allt, oavsett om det är positiva eller negativa ord eller gärningar, förr eller senare kommer dom med bumerang effekten tillbaks till dig själv. Om det är positivt du får tillbaks, har du skickat iväg positiva ord eller gärningar. Men om du drabbas av negativt, har du säkert skickat iväg negativa och gärningar. Du får det du sår…ros eller ris…


2015-06-25
Ego

Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig.

Vad är ego? ...Man kan säga att ego är ens egen personlighet...Egot kan ses som själens motsats, själens motpol...Själen är alltid god och leder en till goda fina vägar i livets alla dagar...Egot däremot bara vill och vill, vill ha mer och och klagar och klagar och bråkar och skvallrar och baktalar och så vidare...Allt som är på något vis negatibt laddat hos individen, det är egot som skapat det...OBS, det gäller då också att förstå vad som är negativt och eller positivt hos en själv...Egot är kär i sig själv...egot vill alltid ha rätt...Varje individs ego är olika stor...En som har ett jätte stort ego, är också en jätte stor egoist, medvetet eller omedvetet...En med mycket liten ego, har högre medvetande, själen bestämmer lite mer hos en sådan individ


2015-06-27
Sluta kritisera varandra

Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska.

Sluta kritisera varandra...kritik är negativt...kritik är tärande, i kritik pekar men med fingret..."du har fel, jag har rätt", Lär acceptera andras åsikter...man behöver inte tyckasom alla andra...men acceptera andras åsikter...All kritik som riktas mot en person...säger tusen gånger mer om den som
kritiserar, än den som kritiseras..man lämnar liksim en visitkort om sig själv...Reagera hellre neutralt än negativt, det neutrala skadar ingen.


2016-06-04
Positiv tro är den bästa tron

Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen.

Hur du tror, dina ord och dina gärningar kommer att berätta och visa vilken typ av person du är...Även, en ateist tror, en ateist på sitt eget sätt, och en ateist ord och handlingar kommer att berätta vilken typ av person han är.
Dessutom finns det ingen universell tro...Alla har rätt att tro på sitt eget sätt, åtminstone så länge du inte skadar andra genom sin tro...Vad är syftet med att ha tro? Varje person som tror på Gud, söker frid i själen, letar efter krafter att vara godhjärtade och kärleksfulla människor...Sådana människor som använder religionen som en makt-medel på något sätt, vare sig de är troende eller ateister, söker makt och kraft på något sätt, en makt genom religionen, en makt att kanske förtrycka andra, osv...När en person är ute bara att för sig själva söka till fred, då finns bata godhet med i bilden...Islam som alla andra religioner, är en personlig sak hur varje individ väljer att tro. Sättet man tror på, ord som anger om du är en bra person och en positiv, negativ, eller är du som slår med de heliga böckerna andra i huvudet för att få sin vilja fram...Positivitet även i var och ens tro eller icke-tro, anger godheten hos en....Det är en sådan tro man bör söka efter...


2016-06-04
Privat eller offentlig religion

Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig.

Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? ..Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? ..Varför vill människor visa sin religiositet för andra? ..Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? ..Med kors? ..Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill de religiösa att deras barn skall bli också religiösa? ..Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro? ..Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion...Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös...Det behövs alltså inte särskilda kläder, gudshus, eller annat, för att vara religiös...Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig...Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla...Men religiösa är som alla andra...man vill tillhöra någon grupp, känna gemenskap med likasinnade. Så därför är det förståeligt att även religiösa syns som grupper bland alla andra grupper i världen...
Människan är ju ett flockdjur, därför samlas man gärna tillsammans.


2016-06-04
Vetande idag och förut

Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda.

Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu”.

Den där frasen stämmer ganska så bra...Tänk t.ex religioner, sjukdomar…Religioner säger att det är si eller så…
Idag vet man dock mer än på den gamla tiden...Då bör man faktist ta vara på vetenskapens teser till sitt hjärta och inte blindt lita på gamla böckers ord...Det samma gäller sjukdomar. Förr i världen visste man inte hur bota vissa sjukdomar eller vad det var för sjukdom...Idag vet man mer och dom flesta människor litar faktist att sjukvården kan bota många sjukdomar eller åtminstone lindra...Vad gäller sjukdomar, då litar t.om den religiöse på dagens vetenskap och vetande om sjukdomar...Men för övrigt tycks det vara svårare att lita på allt annat nutiden har kommit på...Jag menar inte det att man skulle sluta tro på Gud, för vetenskapen har inte bevisat att Gud finns inte, men inte har religioner heller bevisat att Gud finns...Jag menar alltså allt annat i livet, som står i heliga böcker, mycket har förändrats...Så varför vill vissa inte följa med tiden? ..Varför begrava sig i det förflutna? Mänskligheten har blivit lite mer human och säger sig iaf älska alla människor...Under heliga böckers tid, var samhällena annorlunda än idag...Därför går det inte att leva precis så som den tiden för länge sedan...Man vet alltså mer idag än man visste förr i tiden...Det kallas utveckling. det gäller alltså att följa med tiden, i tiden.


2016-07-16
Var och en befinner sig i sin egen nivå

Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig.

Var och en befinner i sin egen nivå..Och därmed förstår alla olika mycket...Man kan delge andra det som man själv vet, men man kan inte delge vishet till andra, mottagaren avgör, man kan inte lära något ut till dom som existerar på lägre nivåer, lägre själsligt och mentalt...var och en har sin egen nivå, när man vet detta, kan man vara förlåtande, för om någon förstår inte, rår inte den människan över detta,  var positiv...var stöttande...var medmänsklig om du själv existerar på högre nivåer...visa godhet.


2016-09-03
Bidrag till det goda

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama

När man hjälper andra på alla möjliga sätt, får man en välbefinnande känsla, man vet att man uträttat något gott...och samtidigt som man själv mår bra, mår även mottagaren bättre, han hon ser att någon bryr sig.


2016-09-15
Tankens kraft

Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar.

Känn din inre kraft...bli bekant med din inre kraft...dina tankar har kraft...det vad du tänker, det är du, ditt innersta väsen är dina tankar...dina tankar har skapande kraft...därför bör man kunna kontrollerera lite sina tankar...positiva tankar skapar positivitet i ditt liv...negativa och destruktiva tankar skapar negativitet i ditt liv...välj positiva tankar och skapa ett bra liv med positiva tankar...glöm inte tankens kraft...låt inte negativa tankar bosätta sig hos dig...ha kontroll över tankarna...putta bort elaka negativa tankar...sök positiva tankar...om du lyckas inte bli av med negativa tankar, börja damdrömma...dagdöm om allt mellan himmel och jord, sådant som är roligt eller givande, positivt...så småningom lär du dig att kontrollera iaf lite dina taankar och förstår att putta bort negativa tankar och istället försöka tänka positivt...lycka till.


2016-10-14
Privat religion

Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.

Religion borde vara nästan alltid en privat företelse...var och en tror på sitt sätt...en religion kan ses på många olika sätt...ingen är alltid av samma åsikt vad gäller religionen...var och en tolkar på sitt sätt...klart är att i alla religioner finns som huvudtema att älska Gud och att lyda Gudsord som Gud har gett till människot och det är att vara troende som tror på Gud och som älskar alla människor...men då gäller det ju man kan sin religion, sin heliga bok...religioner är goda...Gud ber inte människor vara onda och Gud ber inte människor att straffa andra ifall dom inte lyder Guds ord...det är människan som gör religioner till onda ibland...människan vill härska över andra och vill även att andra skall tro som just han eller hon...maktkampen och egoismen gör dessa människor till elaka och onda personer och då gör dom ju sin religion också till onda.


2016-10-27
Sträva efter välbefinnande

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama


Självklart känner man välbefinnande när man hjälper andra...man känner att man gjort något bra...det är ju då inte bara det att man hjälp någon, utan man har även hjälpt sig själv att känna välbefinnande :) ..det är härligt att ge, härligt att hjälpa till.


2016-10-27
Lär av dina misstag

Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

Ingenting är ett misstag, såvida det inte upprepas.
-- Nisargadatta Maharaj


Man lär av sina mistag...av sina misstag växer man...då gör man inte samma misstag om och om igen...men om du upprepar din misstag, då har du inte lärt något.2016-11-28
Aktning (2)
Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.

Då man hälsar på er med en hälsning, så hälsa tillbaka med en ännu vackrare, eller besvara den!
— Muhammad2016-11-28
Aktsamhet (2)
Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.
 
Förtal drabbar tre personer: den talande, den tilltalade och den omtalade.
— Talmud (judisk urkund)


2016-11-28
Tro som du vill
Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.

[Koranen, 2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.


2016-11-28
Aktsamhet (4)
Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.
 
Hur irriterad du än känner dig, tala aldrig vresigt.
— Buddha


2016-12-04
Vissarion
Vissarion, 
religiös sekt, **
Ledaren Messias? **
Ledaren imam Mahdi? 
Nähä, nej nej. 
Men trots det, 
bra levnadsätt i sekten, 
bra livsfilosofi.

Att någon säger sig vara en inkarnation av Jesus, eller imam Mahdi, det låter otroligt...hur kan folk tro på sådant...annars tycks denna Vissarion sekt ha bra levnadsregler, bra fikosofi osv...men det att sektens grundare påstår sig vara Jesus, förstör ju allt.2016-12-04
Visa godhet åt alla
Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant

”Allah förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av {er} tro och inte driver ut er ur era hem, och {han förbjuder er inte} att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Allah älskar de opartiska.” (Koranen 60:8)


2016-12-04
Ansvar (1)
Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.
 
Må vi vara sådana att vi förbättrar livet i framtiden. Den som stärker det goda, var han än finner det, uträttar ett verkligt arbete på jorden.
— Zoroaster2016-12-04
Ansvar (4)
Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.

Aldrig går effekten av en handling förlorad.
— Buddha


2016-12-04
Rättskaffens liv
Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )