Vad bidrar du till världen

Egenkärlek fördärvar, 
fördärvar Jorden, 
lyssna, 
älska förnuftigt, 
du är unik, 
du är som alla andra, 
en människa du är, 
glöm adrig detta.

--- 13-21 - De som mest av alla bidrar till världens fördärv är de som har de högsta tankarna om sig själva. --Abdal hakim Murat2016-08-11
Jorden fördärvare
Du egoist, 
Jordens fördärvare, 
vakna upp, 
bli mänsklig, 
bli människovänlig.

De som mest av alla bidrar till världens fördärv är de som har de högsta tankarna om sig själva.
-- Abdal Hakim Murad

Egenkära individer kan lätt fördärva världen, tänk...alla diktatorer, främlingsfientliga politiker, rasister, osv osv...var istället ödmjuk...älska dig själv och älska alla andra likadant som du älskar dig själv...lev och låt andra leva sina liv.


2016-08-12
Hjälp kulturen att växa
Kultur blomstrar, 
kultur lever, 
kultur växer, 
kultur förändrar sig, 
med i tiden, 
i tiden, 
växande kultur, 
växande mänskliget.

Du kan aldrig växa ifrån din kultur, men du kan hjälpa den att växa. -- Abdal Hakim Murad

Man växer in i en kultur...kulturen brukar sitta fast...svårt bli av med det...visst kan man anamma vissa delar av en annan kultur...men i grund och botten är ens födelse-kultur kvar hos individen...man skall följa med tiden, i tiden även i sin kultur...låta kulturen växa med tiden...förändras med tiden, i tiden, i tidens gång...allting förändras, så även kulturen. och så även människan...tiden förändrar...förhoppningsvis till det bättre.


2016-08-13
Lär känna dig själv

Titta inåt, 
se dig själv, 
vad ser du, 
se dig omkring dig, 
vad ser du, 
du ser dig själv, 
sådan andra ser dig,
sådan du själv ser, 
våga ändra dig, 
våga bli bättre, 
en klokare människa.

Se inåt, och det som omger dig kommer att framstå klart. Se på din omgivning, och du kommer att få kännedom om dig själv. -- Abdal Hakim Murad

sufismens ord...sufisten talar...sufisten talar ibland i som gåtor...ger inter alltid en färdig svar...meningen är väl att människan skall genom självgranskan lära känna sig själv och därmed få förmågan att växa andligt.


2016-08-14
Sök efter svar

Sök inte det gamla, 
se framåt, 
sök det vad andra sökte, 
gör det själv, 
sök inåt dig själv, 
finn svaren.

Traditionell islam är inte en upprepning av det förgångnas ståndpunkter; det är att söka vad man då sökte.-- Abdal Hakim Murad

Sök inte efter andras åsikter och tolkningar i det förgågna...sök  svaret själv...tänk...meditera...sök...kanske hittar du samma svar som dom för länge sedan...kanske hittar du andra svar...


2017-06-25
Vattnet

Vattnet ger liv, 
den törstige letar efter vatten, 
och vattnet söker den törstige.
den törstige söker vishet, 
den törstige söker kunskap.

"Det är inte bara den törstige som söker vattnet, utan vattnet söker också den törstige." - Jalal al-Din Rumi


2017-07-05
Sök efter vatten

Sök efter livets vatten, 
till slut hittar man livets vatten, 
under tiden, sök, sök, sök, och sök, 
sök efter kunskap, 
sök efter vishet, 
sök efter harmoni i livet, 
sök själens tillfredställelse.

"Sök, oavsett vilket tillstånd du befinner dig i. O du törstige! Sök efter vatten oavlåtligt. Till sist är tiden inne när du når våren."
 - Jalal al-Din Rumi


2017-07-05
Längtan efter själens resa

Längtan efter själens resa, 
man längtar och längtar, 
själer vill fortsätta sin resa, 
själen vill lära mera, 
själen är mycket törstig.

"Till sist tröttnar man på allt förutom hjärtats längtan efter själens resa."
 - Jalal al-Din Rumi


2017-07-05
Att vara sufi

Att vara sufi, vad är det,
att älska Gud, 
att älska människor, 
att vara i harmoni med människor.

"Att vara en sufi innebär att ständigt ta sin tillflykt till Gud och samtidigt vara i harmoni med människor."
Abu Hamid al-Ghazali


2017-07-05
Den mest insiktslöse

Den mest insiktslöse, 
den som överger sin inre vishet 
för andras tyckande, 
hör ni....
behåll din inre vishet,

"Den mest insiktslöse är den som överger den inre visshet han äger för andras tyckande."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
Hand i hand med hoppet

Hoppas du något? 
gå hand i hand med hoppet, 
det är handlingen det, 
annars vore det bara en önskan.

"Det som går hand i hand med hoppet är handlingen; annars är det blott en önskan."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
Att ge upp hoppet

Att ge upp hoppet, 
du är fri att göra det, 
du är slav till det du begär till, 
låt hoppet vara kvar, 
lev i hoppet om du kan, 
det är inte fel att hoppas.

"Du är fri i förhållande till det du ger upp hoppet om men en slav till följd av det du hyser begär till."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
Härlig ensamhet

Det som gagnar ditt hjärta, är...
ensamhet i eftertankens sfär, 
tanken är ju skapande, 
du skapar med dina tankar, 
tänk positiva tankar.

"Intet gagnar ditt hjärta så som den ensamhet med vilken du beträder eftertankens sfär."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
När hoppet avtar

När hoppet avtar, 
har man misslyckats.

"Kännetecknet på att för stor vikt läggs på eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
Att grubbla

Att grubbla mycket, 
man okunnig är; 
vet inte vad man skall göra, 
intelligenta människan grubblar också, 
hon grubblar över vad Gud
skall göra med henne.

"Om morgonen grubblar den okunniga människan över vad hon ska göra, medan den intelligenta människan grubblar över vad Gud ska göra med henne."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
Hjärtats gudserinran

Hjärtats gudserinran, 
det mildt är, 
det är inte högt, 
det är inte störande, 
bara som ljuv musik.

"Hjärtats gudserinran är lik biets läte, varken högt eller störande."
- Ahmad ibn Ata’Allah


2017-07-05
De sanna helgonen

Helgonet, den riktigt troende,
han, hon, är bland folket, 
glömmer inte Gud, 
glömmer inte Gud för ens en sekund.

"De sanna helgonen rör sig bland folk, äter och sover hos dem, köper och säljer på marknaden och deltar i samhällslivet, och glömmer inte Gud för ett ögonblick."
- Abu Sa’id Ibn Abi al-Khayr


2017-07-05
En sufi är nöjd

En sufi är alltid nöjd, 
nöjd vad Gud gör, 
då är även Gud nöjd med sufin.

"En sufi är nöjd med allt som Gud gör så att Gud ska vara nöjd med allt han (eller hon) gör."
- Abu Sa’id Ibn Abi al-Khayr


2017-07-05
Ta hjälp av vägvisare

Ta hjälp av vägvisare, 
man kan misslyckas utan hjälp, 
livets väg är krokig, 
du kan gå vilse, 
våga be hjälp, 
du blir hjälpt.

"Ta inte ett steg på vägen utan en vägledare. Jag har försökt hundratals gånger och misslyckats."
- Hafiz


2017-07-27
Åtrå och ära kan fördärva människan

Åtrå och ära kan fördärva människan, 
det är.....
åtro efter ära, och makt, 
rädsla för fattigdom, 
sträva inte för mycket ära, 
sträva inte efter rikedomar, 
var nöjd med mindre.

 ”Två ting fördärvar människorna: åtrå efter ära, makt och storhet, och rädsla för fattigdom och brist.”
- Sahl Ibn Abdullah al-Tustari


2017-07-27
Gör bot

Gör bot, bli bättre, 
släng bort begäran, 
släng bort lustarna, 
då du bättre blivit, 
en bättre människa.

"Överge världen. Gör bot. Ge upp begären och lustarna, och du ska nå ditt mål."
- Shah al-Kirmani


2017-07-27
Jordiska livet förbannelse

Jordiska livets förbannelse, 
du dyrkar allt det jordiska, 
ära, pengar, makt, lustar, 
du glömt bort har Guden, 
kom tillbaks till Gud.

"Så djupt förnedrad och degraderad har din kärlek till det jordiska livet gjort dig att du för hennes skull, för att vinna hennes gunst och ynnest, har brutit ditt umgänge med Gud!”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-07-27
Förstånd

Vilka ät förståndiga, 
dom som.....
vänder ryggen åt världen, 
dom som älskat stillheten 
och känner Gud närhet, 
dom som försonas med Gud, 
dessa är förståndiga människor.

”Tre människor är förståndiga: De som tar avsked av världen, innan världen tar avsked av dem. De som gör graven till sin bostad, innan de sänks ned i den, och de som försonas med Gud innan de ställs inför Hans dom.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-07-27
Människan snavar

Den snavande människan, 
tron slår slint för henne, honom, 
dom älskar sitt ego, 
dom glömt bort själen, 
egomänniskor snavar 
-----------------------------
men du, ta dig fram, 
stilla lite ditt ego, låt lugnet komma fram, 
låt harmonin komma fram.

”Att människan snavar och att hennes tro slår slint beror på att hon förirrat sig och sjunkit ned i sitt ego.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
Tacksamhet

Var tacksam för allt du har, 
tacka Gud för det goda 
och för det "onda", 
sträva efter att göra gott.

 ”Så länge du tackar Gud med ord har du inte visat sann tacksamhet, eftersom du inte uppnått tacksamhetens gräns. Tacksamhetens gräns är häpnad och förstumning.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
Älskar du Gud? 

Älskar du Gud? 
Om du gör det, sägs det att 
ensamheten är en bra sällskap. 
Filosefera i ensamhet, 
känn tankens kraft inom dig, 
bli ett med kraften i tankarna.

”För dem som uppriktigt älskar Gud är ensamheten sällskap.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
Kärlekens makt

Kärlek är högst av allt annat, 
tillbe utan kärlek är ingenting, 
känn kärlek för din Gud, 
känn kärlek för kraften, 
känn kärlek för allt levande, 
känn kärlek för allt icke levande, 
älska och bli älskad.

”Ett senapskorn av kärlek är i mina ögon mera värt än sjuttio år av ständig tillbedjan utan kärlek.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
Kunskap, avsikt, uppriktighet

Människans arbete
består av tre saker: 
1. kunskap, 
2. avsikt, 
3. uppriktighet.

”En människas arbete kräver tre; kunskap, avsikt och uppriktighet.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
En gudskännare

Vem är en gudskännare? 
en som älskar Gud 
högre än allt annat. 
Dessa är få här på Jorden, 
få klarar av detta, 
människan är inte fullkomlig.

”En gudskännare (’arif) är den som inte älskar någonting högre än att tänka på Gud.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi


2017-08-14
Ditt ansikte är som en spegel

Ditt ansikte är som en spegel, 
den visar ditt innersta, lite iaf, 
allt kan inte döljas, 
ansiktet liknar en spegel, 
andra ser ditt spegel och 
anar kanske vad som finns i ditt innersta.

"Din tunga är ditt hjärtas tolk. Ditt ansikte är ditt hjärtas spegel. På ditt ansikte står klart och tydligt, vad du i ditt hjärta håller dolt."
-- Sari al-SaqtiHarmonin finns inom dig

”Kom ihåg var du finner dörren till harmoni: den finns inom dig.”
- Rumi

Var hittar du harmonin?
Var fínns dörren till din harmoni?
Svar: Inom dig.2017-08-30
Människans hjärta

Tre slags av hjärtan, 
1. berg som inget kan rubba, 
2. träd, med en fast rot, 
3. fjäder som följer med vinden.

"Människors hjärtan är av tre slag. Det första; ett hjärta som är liksom ett berg. Ingenting kan rubba eller skaka det. Det andra; ett hjärta som är liksom ett träd. Dess rot är fast, men vinden blåser grenarna hit och dit. Det tredje: ett hjärta som är liksom en fjäder. Det blåser åt samma håll som vinden."
-- Sari al-Saqti