Snabb tillväxt i naturen, 
detta sker oftast över en natt, 
igår var kala träden kala ch gråa, 
idag har grönskan kommit, 
små små gröna löv, 
som en av naturens under :)

gr%C3%B6na-tr%C3%A4d.jpg?1598224420