"Det bästa indexet för en persons karaktär är hur han behandlar människor som inte kan göra honom gott, och hur han behandlar människor som inte kan slå tillbaka."
- Abigail Van Buren

Hur man behandlar andra,
visar hurudan människa man är.

y.woman.11.jpg?1589072626