Vad är det för mening att klaga ifall man får negativ bemötande på sina skrivelser på nätet, forum och blogg? Istället borde man börja granska sig själv. Du kommer att hitta orsaken till negativitet som visas mot dig, ifall du vågar erkänna dina egna fel. Men först måste du våga se dina fel och brister och erkänna dom för dig själv.

Sedan är det dags att börja förändra ditt beteende, ditt uppförande. Det är enda vägen att du skall bli nöjd med dig själv, för att du så småningon kan ”älska” dig själv. Först då har du skapt inom dig förmågan att lyssna vad andra säger och inte bara det vad du tror att andra säger eller det du inbillar om dig själv.