ni13.jpg?1620684934

Förslava dig inte, 
sök efter din frihet, 
du är född fri.