Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen.

Hur du tror, dina ord och dina gärningar kommer att berätta och visa vilken typ av person du är...Även, en ateist tror, en ateist på sitt eget sätt, och en ateist ord och handlingar kommer att berätta vilken typ av person han är...Dessutom finns det ingen universell tro...Alla har rätt att tro på sitt eget sätt...åtminstone så länge du inte skadar andra genom din tro...Vad är syftet med att ha tro? ..Varje person som tror på Gud,
söker frid i själen, letar efter krafter att vara godhjärtade och kärleksfulla människor...
Sådana människor som använder religionen som en makt-medel på något sätt, vare sig de är troende eller ateister, söker makt och kraft på något sätt, en makt genom religionen, en makt att kanske förtrycka andra, osv.
När en person är ute bara att för sig själva söka till fred...då finns bara godhet med i bilden...Islam som alla andra religioner, är en personlig sak hur varje individ väljer att tro...Sättet man tror på..ord som anger om du är en bra person och en positiv, negativ, eller är du en som slår med de heliga böckerna andra i huvudet för att få sin vilja fram...Positivitet även i var och ens tro eller icke-tro, anger godheten hos en....Det är en sådan tro man bör söka efter...