Jag ropar, var är du,

var är du?

Jag ropar efter dig, 🗣️

kom, kom min vän,

var är du?

Försvinn inte min vän,

kom tillbaks, genast.

kvinna-9.jpg?1525333799