ass2.jpg?1602949187

”Det är inte bara den törstige som söker vattnet, utan vattnet söker också den törstige.”
- Jalal al-Din Rumi

Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige. 
Sök kunskap om andlighet, 
då även andligheten söker efter dig.