Ingen är perfekt,
alla har brister,
var och en har sina fördelar,
vi är alla "syndare".

ah4sei.jpg?1604435458