Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt mobbning på svenska arbetsplatser kopplat till var i världen personer är födda. Ju längre avståndet till Sverige var, särskilt det kulturella avståndet som exempelvis kan handla om världsåskådning och traditioner, desto högre blev risken att bli utsatt. Utlandsfödda löper generellt sett dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning som svenskfödda. De som härstammar från Afrika, Sydamerika och Asien löper tre till fyra gånger högre risk, enligt studien som publicerats i The International Journal of Human Resource Management.
- FOF

Mobbning är ett företeelse i samhället som är skadligt för alla inblandade...det är skamligt att arbetsgivaden tar inte tag i mobbning med krafttag...arbetsgivaren bestämmer på arbetsplatsen och därmed är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsklimatet är bra för alla arbetare...arbetsgivaren måste alltså våga och vilja ta detta ansvar...men tyvärr, många arbetsgivare gör inte det
Det där att utländska mobbas oftare än svensken, beror säkert på att svensken kanske väntar att invandraren måste bli i allt som svensk...svensken har alltså förväntningar gentemot invandraren och många agerar då känslomässigt negativt på dom som inte är precis som hen själv.
Detta är en svår dilemma som alltid har pågått mer eller mindre...arbetsgivarna är mer intresserade av att arbetarna produserar mycket och ingenting annat.
--------------------------------------------------
Hur få slut på mobbning? ..t.ex varje individ bör våga prata öppet om detta...(men tyvärr många är rädda att själva bli mobbade som är tysta)

ma3.jpg?1617359969