Med vår kärlek kan vi förändra världen.
– George Harrison

Kärlek förändrar världen, 
kärlek har inga gränser på Jordytan, 
med kärlek visar man vägen, 
vägen som skapar harmoni, 
tillsammans förändrar vi världen, 
förändrar i kärlekens namn.


Den sanna kärleken, vad är det? ..Är den sann bara på grund av att den består? ..All slags kärlek är väl sanna just den stunden det finns...Evig kärlek kan liknas vid en cirkel, den kärleken går runt, runt, utan att ta slut, den är evig, eller iaf består ens livstid...Cirkeln tar aldrig slut...Kärlek av en bestämd längd, bryter cirkeln, den är inte evig, men likaväl är en sådan kärlek sann för för dom berörda, dom är förälskade.


Kärlek är att skapa ett vi utan att förlora ett jag.
okänd

Vad är kärlek, 
ett plus ett blir två,
båda fria är, 
jaget behålls,
man accepterar
varandras olikeheter, 
hon är hon, 
han är han,
fortfarande, 
lyckliga är dom. 


Kärlek behövs på många olika sätt och i många olika situationer...Kärlek är inte bara sex...Kärlek är att kunna känna djupt för någon annan, så djupt att man är villig att hjälpa till utan att kräva något tillbaks...ovillkorlig kärlek...Sedan finns sex, som många tror vara den enda yttringen av kärlek...Sex är dock bara en sex-akt...som en teaterpjäs...Kärlek sitter i sinnet i ens hjärna i dina tankar...Alla behöver kärlek i alla former, både kroppslig sex-akt, plus det man behöver allra mest, det är att man känner sig vara älskad av någon. 


Det är då när vi har beskymmer och tråkigheter har hänt i vårt liv, som vi behöver allra mest kärlek...Den andres kärlek kan yttra sig t.ex genom att den andre finns där och lyssnar, stödjer, är förstående, ger råd…det är i nöden man brukar känna igen sina riktiga vänner...Kärlek är alltså också att känna kärlek mot en medmänniska, visa att man bryr sig...Sådan kärlek är det finaste kärlek som finns, att bry sig om andra, att visa att man bryr sig.


Du kan lära dig att tala genom att tala, att studera genom att studera, att springa genom att springa, att arbeta genom att arbeta; på samma sätt kan du lära dig att älska genom att älska.
– Frans av Sales

Hur lär man sig att älska? 
Genom att älska så klart, 
Älska dina medmänniskor, 
älska så många du kan, 
lär dig att älska, 
lär dig att ge kärlek, 
men glöm inte att 
lära dig att ta emot kärlek, 
ge kärlek och ta emot kärlek.Det finns ingen bot för kärleken, annat än att älska mer.
– Thoreau

Kärlek är kärlek, 
kärlek än en känsla, 
en stark känsla, 
endast tiden kan eventuelt 
sudda kärleken lite, 
tiden kan tugga en bit av kärlekskänslan, 
kanske eller kanske inte.2019-09-13
Den som inte kan hata kan inte heller älska.
– Voltaire

Hat och kärlek är motsatta ord,
hat och kärlek är starka känslor, 
Känslor behävs för att uttrycka sig, 
Fast du kan hata, visa inte hat, 
var klok och avstå hatet, 
leta fram kärleken i dig och 
älska alla istället :)

Kärleken söker ingen anledning utöver sig själv och ingen frukt; den är sin egen frukt, sin egen glädje. Jag älskar för att jag älskar; jag älskar för att jag kan älska.
– Bernhard av Clairvaux

Den högsta lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv.
– Victor Hugo

Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
– Ryskt ordspråk

Själen är skapad av kärlek och strävar alltid efter att återvända till kärlek. Därför kan den aldrig finna frid eller lycka i andra saker. Det måste vara försjunken i kärlek.
– Mechthild av Magdeburg

Det finns inget bättre skönhetsmedel än lycka.
– Blessington

Den vet föga om kärleken som alltid talar om den.
– Italienskt ordspråk

Att vara frikostig med handen är en sak, men att vara frikostig av hjärtat är något annat.
– Jiddu Krishnamurti

Egentligen finns vi till genom kärleken. Det är kärleken som bestämmer vad vi är.
– William Sloane Coffin

Det är omöjligt att vara att vara förälskad och klok på samma gång.
– Francis Bacon

Kärlek innebär att känna och acceptera varandra för vad man verkligen är, som att ge, som att försaka, som att förbli trofast när man möter svårigheter och besvikelser.
– Cyprian Smith

Det sägs att kärleken inte känner några gränser. Men gränserna är just det intressanta.
– Jean-Luc Godard

Det är med den äkta kärleken som med spökena: alla talar om den, men få har sett den.
– Francois de la Rochefoucauld

Det måste finnas en jämvikt mellan materiellt och andligt framåtskridande, en jämvikt som uppnås genom kärlek och medkänsla.
– Dalai lama

En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek – en kvinna vill alltid vara en mans sista äventyr.
– Oscar Wilde

Du kan ge utan att älska, men du kan inte älska utan att ge.
– Ami Carmichael

Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.
– Dalai lama

Fattigdom och kärlek låter sig svårligen dölja.
– Francois de la Rochefoucauld

Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person.
– Mignon McLaughlin

Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.
– Dalai lama

En man är som regel en kvinnas säkra byte långt innan han själv har en aning om det.
– Walter Winchell

Ett hjärta som älskat är alltid ungt.
– Okänt ursprung

Vilka dygder jag än beflitar mig om: har jag icke kärleken, så är jag intet.
– Paulus

Förälskade sjunger av samma anledning som barn visslar i mörkret.
– August Strindberg

Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
– Sofokles

Utan kärlek befinner sig mänskligheten i en mycket svår situation. Utan kärlek kommer vi att möta överväldigande svårigheter i framtiden. Kärlek är det viktigaste i allt mänskligt liv.
– Dalai lama

I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra.
– Oscar Wilde

Guld förblindar många; kärleken förblindar alla.
– Okänd

En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.
– Dalai lama

Ge mig tusen kyssar, sedan hundra, sedan tusen till!
– Catullus

Gifta par som älskar varandra berättar tusentals saker för varandra utan att öppna munnen.
– Okänt ursprung

Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
– Eckhart Tolle

Ingenting kan jag lova dig ingenting försäkra bara detta att just nu är vi alltid tillsammans.
– Lars Björklund

Hjärtat har inga rynkor.
– Engelskt ordspråk

Den kärlek som du söker efter överallt finns redan inom dig. Den kan framkallas av olika personer eller händelser, men till slut måste du inse att du är denna kärlek. Källan till all kärlek är inom dig.
– Gangaji

Kärlek bör vara ett träd med djupa rötter, men som harskott, som växer in i himlen.
– Bertrand Russel

Kyssen är vad som har blivit kvar av paradisets språk.
– Joseph Conrad

Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.
– Mäster Eckhart

Inget ont om män. De är ju det bästa vi har, i den vägen.
– Maj Fant

Jag lärde mig för länge sedan att de enda människor som räknas i varje äktenskap är de båda som finns i det.
– Hillary Rodham Clinton

Vänskapen människor emellan är ljuvlig genom det kärlekens band varmed själarna förenas.
– Augustinus

Kärlek föds ur glädjen att se på varandra, får näring ur behovet av att vara tillsammans och fulländas av det omöjliga i att vara åtskilda.
– José Marti

Kärleken skapar ett “vi” utan att förstöra ett “jag”.
– Leo Buscaglia

Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.
– Dalai lama

Kärleken övervinner allt.
– Vergilius 19 f. Kr.

Kärlekens blommor skall vattnas med vin.
– CM Bellman op 13

När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
– Eckhart Tolle

Kärleken är blind.
– Svenskt ordspråk

Kärleken är som en duva, håller man den för hårt kvävs den, håller man den för löst flyger den bort.
– Danskt ordspråk

Om jag fick en blomma varje gång jag tänkte på dig, då kunde jag vandra i min trädgård för evigt.
– Alfred Tennyson

Av alla mänskliga passioner är kärleken den starkaste, ty den angriper tillfälligt huvudet, hjärtat och sinnena.
– Okänd

Kärlek är framför allt att man ger sig själv som gåva.
– Jean Anouilh

Desto flera sätt vi kan hitta att uttrycka kärleken, desto mer kärlek upplever vi att vi får ta emot.
– Nicklas Amran

Kärlekens dörr är svår att öppna och svår att stänga.
– Kineskiskt ordspråk

Man kan ge utan att älska men man kan inte älska utan att ge.
– Carmichael

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.
– Paulus

Kärlek är en resa utan kompass i ett väglöst land. Ett äventyr.
– Anne Swärd

Kärlek och snuva kan inte döljas.
– Ryskt ordspråk

Dagen då kärlekens makt upphäver kärleken efter makt, då kommer världen att veta vad fred innebär.
– Mahatma Gandhi

Kärlek kan förflytta berg.
– Nordiskt ordspråk

Man kan inte ge en kyss utan att ta och man kan inte ta en utan att ge.
– Okänd

Så snart kärlek undanhålls och lidande tillåts att spridas, då är krig oundvikligt.
– Nisargadatta Maharaj

Lyckan slinker in genom en dörr som man inte visste att man lämnat på glänt.
– John Barrymore

Att se ett ungt par som älskar varandra är inget under; men att se ett gammalt par som älskar varandra är det bästa men kan få se.
– William Makepeace Thackeray

Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, folk kommer att glömma vad du gjorde, men folk kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.
– Maya Angelou

Om du vill bli älskad, älska själv.
– Hekaton

Män vill alltid vara en kvinnas första kärlek – kvinnor vill vara en mans sista äventyr.
– Oscar Wilde

Du är kärleken själv – när du inte är rädd.
– Nisargadatta Maharaj

Men älska mig för kärleks skull, så att för alltid du kan älska, genom kärlekens hela evighet.
– Elizabeth Barrett Browning

Men att se henne var att älska henne, älska bara henne och älska för evigt.
– Robert Burns

Vishet är att veta att jag är ingenting, kärlek är att veta att jag är allt, och mellan dessa två rör mitt liv sig.
– Nisargadatta Maharaj

Omnia vincit amor – Kärleken övervinner allt.
– Vergilius

Människor är som pusselbitar, det finns alltid två som passar ihop.
– Okänt ursprung

När du inser att du är världens ljus, då kommer du också inse att du är dess kärlek; att veta är att älska och att älska är att veta.
– Nisargadatta Maharaj

Två själar med bara en tanke – två hjärtan som slår som ett.
– E.F.J Von Munch-Bellinghausen

Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.
– Engelskt ordspråk

När den älskande själv befriats från beroende av den älskade genom kärlekens mognad till en strålning vars väsen är det egnas upplösning i ljus, då skall den älskade fulländas också genom att bli frigjord från den älskande.
– Dag Hammarskjöld

Rynkor är smilgropar i älskarens ögon.
– Kinesiskt ordspråk

Sådan enighet skall råda emellan er att när den ene gråter skall den andre känna smaken av salt.
– Okänt ursprung

Kärlek är hjärtats offergåva.
– Radhanath Swami

Vad som görs av kärlek sker alltid bortom gott och ont.
– Friedrich Nietzsche

Tills du är hundra, tills jag är nittionio, tillsammans, tills håret blir vitt.
– Japansk sång

Lycka kommer inte från materiella ting, utan från kärleken med vilken de skänks.
– Radhanath Swami

Vin och kvinnor gör mannen galen.
– Okänt ursprung

Vi upphör att älska oss själva om ingen älskar oss.
– Mme de Stael

När jag misströstar tänker jag på att i alla tider har sanningen och kärleken alltid segrat.
– Mahatma Gandhi

Vi delade på kärlek. Jag tog kär, du tog lek.
– Okänt ursprung

Vi kan inte uträtta stora saker – bara små saker med stor kärlek.
– Moder Teresa

Kärlek är framför allt att man ger sig själv som gåva.
– Jean Anouilh

Viss kärlek är som vinteräpplen, mognar sent och håller länge.
– Okänt ursprung

Vill ni förstå männen? Studera kvinnorna.
– Jean-Jacques Rousseau

Kärlek säger, ”Jag är allt”. Visdom säger, ”Jag är ingenting”. Mellan dessa två flyter mitt liv fram.
– Nisargadatta Maharaj

De människor som fått mest ut av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som levt varje minut.
– Colette

Allt du behöver är kärlek. Kärlek är allt du behöver.
– John Lennon

Om du hatar en människa, gör henne en tjänst och du skall lära dig älska henne.
– Konfucius