Ju äldre man blir, desto svårare att le framför apburen.
- Frithiof Brandt

Har gamlingar svårt att le? 
Kanske det, vem vet, 
allt beror på hur man mår.

na5.jpg?1620385092