Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln, 
tor ni på det? man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.