Det sägs att all rykte är skadligt, 
det kan det faktist vara, 
gott brukar orsaka avudsjuka, 
dålig rykte orsakar skam. 

aa2.jpg?1505690716