En artig människa kan uppföra sig bra. Men bakom det ständiga artighet kan man vara en helt annan person. Men inte nödvändligtvis. Man kan faktist vara artig men även ha naturliga impulser. Man kan vara både artig och ha naturliga impulser. Artighet är ju för att inte såra någon att vara vänlig. Vänlighet behövs. Impulser kan vara vad som helst, även helt galna impulser, då är faktist bra ifall artigheten kan dölja dessa galna impulser. Trevliga impulser kan även en artig person delge andra, det är bara det tråkiga, dumma impulserna den artige vill dölja. Är det fel? Nej, det tror jag inte.
Mmmmm, vad skrev jag? 😉

y.kvinna.aa4.jpg?1589072617