JAG---40.jpg?1563671284

Du tysta natt, du mörka natt, ⭐️
du regniga natt, 
du sköna, du lugn ger, 
du tystnad ger, du underbara natt, 🌜
en mörk natt...njuter...