2020-06-23
Människan vill känna sig fri
Människan vill känna sig fri...människan drömmer om mer frihet...på många håll i världen är människan inte fri...och då kämpar människan för sin frihet


2020-06-23
Subjektiv sanning

Är det så...är det subjektiva sanningen av allt...var och ens subjektiva bild av allt är ju olika och sant....med andra ord, världen och dess händelser ses med många ögon och många olika tankegångar...och var och en har sin egen sanning, den subjektiva sanningen...så är det bara.


2020-06-23
Glädje är en känsla...
Glädje är en positiv känsla...du glädjs åt både små och stora saker...många små saker i livet...mycker att glädjas åt...att se positivt på livet...för livet lättare att leva...känslan av glädje är underbart...det liksom känns i hela dig...du känner lycka.


 

2020-06-23
Våra tankar är oerhört starka

Våra tankar är oerhört starka...vi är ju känslomänniskor...vårta tankar fprmar vårat liv på något sätt...vi blir liksom så som vi tänker...varje människa har sin egen bild av världen så som han hon tänker...därför t.ex är världen olika för alla människor.
Det gäller att försöka ha positiva tankar.


2020-06-23
Skratt är smittande
Skratt är smittande när det är okontrollerad ;) oerhört, kolossalt bra känsla...magmusklerna får gymnastik ;) ansiktet är vridet av skratt...du skrattar och skratta och skrattar...efteråt infinner en känsla av lycka...sksrattet påverkar dig påsitivt...ditt inre liv får mer ljus och harmoni...bra balans med ditt inre liv och och det fysiska reala livet, skapar bäöttre förutsättningar för dig att ha harmoni i livet.


2020-06-24
Varje människa är unik
Varje människa är unik...man har en bild av sig hur man är...man tror att man är sådan...andra ser en kanske en helt annan människa i dig...vi tolkar hur vi är och hur andra är...det finns många tolkningar av allt...det get ett slags illusion av allt...altså i våra tankar
Våra tankar är mycket starka...vi är känslomänniskor, vi lever genom våra tankar och känslor.


2020-06-26
Var nöjd med ditt förflytna
Ju äldre man blir, desto mer tänker man ibland på sitt liv, det man gjort och det man inte hunnit göra eller inte kun de göraen liv och ens historia kan verka patetiskt nän man granskar på det...man vill ju så mycket, eller hur...men tiden räcker inte och kanske orken räcker inte heller...Men i slut ändan måste man göra klart för sig att man kan inte ändra på sin historia...det som har hänt, har hänt...och det som inte hände, hände inte...så är det bara...man måste acceptera det...då mår du bra...du har gjort ditt bästa...det är ditt liv...var nöjd.


2020-06
Slåss du för dina prinsiper?
Man kan ha hur många prinsiper som helst...och till och med slåss för dessa prinsiper...om man tänker efter, det är  svårare att leva efter alla dessa prinsiper som man slåss för...livet är inte enkelt och om man tänker för mycket på det...vissa prinsiper är bra att ha...man måste ibland våga stå för vissa prinsiper, öppet, kanske till och med offentligt.
T.ex jag har en prinsip, att rasism är ondska...jag slåss verbalt mot rasism ganska ofta...får hemska mothugg, men jag ger mig inte...våga, det måste man göra.


2020-06-26
Underbara fantastiska liv
Visst är livet fantastiskt...det redan är ett under att vi lever, att vi födds...planeten Jorden är en fantastiskt plats att leva...synd bara att mänskligheten har svårt att ta hand om planeten Jorden, vårt hem...men trots detta. livet är underbart...själva livet, att man lever, är stort...att man får uppleva allt det man upplevt...man samlar sin historia...alla har ju ett förflytet...vi bör tacka livet varje dag...utan liv skulle vi ju inte finnas.


2020-07-09
Leva utan smärta och njuta

Dagen människor tänker nog njuta av livet...alla människor strävar efter njutning...eller kanske inte alla för det finns ju även negativa människor...men allmänt, vill ju dom flesta njuta, njuta utan smärtä kan man säga...man vill ju må bra eller hur...eller stämmer det där att kloka människor strävar att vara utan smärta och att njutningen kommer sedan efter det...så måste det ju vara, eller hur...ingen vill ju må dåligt så man vill ta bort det onda örst, det är alltså prioritering,ok.

 

2020-08-12
Det man gör, är högre än det man säger...man kan ju prata väldigt mycket hittan och dattan, men själv inte praktisera det man lär andra...man skall själv försöka vara en förebild för andra genom att göra det man kröäver andra att göra.


2020-08-12
Titta på dig själv, ändra dig, på det viset har du möjlighet att ändra på världen...alltså du skall förändra sig själv först till en bättre människa med bra tankar...man måste alltid börja förändringen från sig själv...man kan ju inte förändra andra hur mycket man än tjatar...alla går från sig själva...ingen kan ändra en annan människa...man kan bara ändra sig själv.


2020-08-12
Vi "döms" efter det hur vi behandlar fattiga eller andra som är i behov av hjälp på något vis...var hjälpsam, hjälp efter din förmåga.


2020-08-12
Människans tankar är ibland virriga och snabbt flygande...tankarna kommer blixt snabbt och försvinner och nya tankar virvlar fram hela tiden...ibland börjar man tänka på något specielt och kommer då med sina egna antaganden, egna åsiketer...när man sedan uttrycker sina tankar för andra, bör man vara försiktig...man skall vara medveten att alla ens tankar är inte fakta eller inte ens kanske rätt.


2020-08-12
Att ha kvar lite barnslighet i sig, kan även betraktas som vuxen...för visst är det vuxet att våga ha lite av barnasinnet kvar hos sig i vissa situationer...man behöver ju inte alltid vara allvarlig och helt vuxna...man skall slappna av och vara den man är.....Att ha barnasinnet kvar som vuxen, innebär att man är vuxen, man kan ju inte alltid vara vuxen och stel...man måste kunna leva, barnslighet ibland är som en frisk vind...det visar att man vågar, vågar skämta och vågar spela "teater" så att säga :) 


2020-08-28
Det är lätt att befalla andra att lev ditt liv så och så...varför vill man ändra på andras sått att leva...istället bör man granska sitt eget liv och göra förbättringar...för det är säkert att ditt eget liv är inye perfekt...så var tyst och låt andra leva sina liv och göra sina misstag...du gör ju också dina mistagg, eller hur?


 

2020-09-08
Rätt för dig, fel för en annan...så är det...inget mer behöver sägas...detta borde vara självklart för alla.


2020-10-28
Det är inte lätt att prata så att andra förstår rätt vad det betyder. Detsamma gäller skrifterna. Det finns alltid utrymme för val att förstå vad han har hört, läsa fel ... En människas tankar går snabbt och snabbt, det är olyckligt att vi inte kan tala våra tankar som vi tror. Vi tänker först blixtsnabbt vad vi skulle säga, talet är alltid kortare, mindre tydligt än våra tankar .... Det är en riktig skicklighet om du lär dig att tala så att andra förstår vad du säger, utan dess större tolkningar av vad du sa. Det är mycket vanligt att allt vi hör och läser tolkas, och vi vet att det kan finnas hundratals olika nyanser av dessa tolkningar av samma tal.


2020-11-04
Lev varje dag i nuet, lev och må bra.

 

2020-11-04
Lev även lite i ensamhet...ensamhet är bra för sinnet och själen...du behöver lära tåla ensamhet...var inte rädd för ensamheten...ensamheten kan vara skön att uppleva då och då.


2020-12-22
Rynkor är ett tecken på ålderdom :)
När du blir äldre kommer rynkor med åldern ... Det är naturligt ... det är tidens gång ... Allt blir gammalt i tid om du kan leva ... Du måste acceptera rynkor och andra sjukdomar som följer med ålderdomen ... Du kan inte sjunka till dysterhet på grund av ålderdomen ... Om du är väldigt mager, synliga rynkor mycket ... Om du är fetare, mindre rynkor syns  då ... När du är glad och accepterar dig själv ... så lyser det inre jaget som solen ... och på något mirakulöst sätt även rynkor ser mjukare ut ... huden lyser ... Positiviteten påverkar utseendet ...


2020-12-22
Kan du älska alla?
Det är en färdighet om du kan älska... Älskar du alla människor på samma sätt som du älskar dig själv och dina släktingar? ... Mänsklig vänlighet, kärlek till andra ... det är motsatsen till rasism / främlingsfientlighet ... Kärleksbudskapet är att du älskar alla ... Inte hatar ... Varför hatar du? ... Eftersom hatare inte kan älska sig själva och de kan känna att de aldrig har haft kärlek ... 
Jag får ofta motstånd av att säga något så här ... de säger till mig att de naturligtvis älskar sig själva men att de inte behöver älska t.ex. invandrare ... Men med sin ilska skadar de sig själva, deras psyke ... Då älskar de inte sig själva när de låter ilska bo i sig ... Ilska är bitter i sinnet ............. I stället för ilska och likgiltighet,  kärlek skulle hjälpa till med många av problemen i världen ...


2021-04-10
Tro på kärlek...själslig kärlek...kärlek som omfattar alla, på själslig nivå...den finns, allomfattande kärlek mellan människor...om man tror på det då finns det inom dig...det finns säkert även andra som tror på kärlek...man måste bara tro på det...våga visa sin kärlek för medmänniskor...våga visa kärlek för hela mänskligheten.
Det finns mycket ont i världen...men det onda är inte allt...kärleken finns....om du vågar visa kärlek, så då vågar även vissa andra visa samma kärlek mot dig.


2021-04-10
Livet är underbart
Livet är underbart...vi lever, redan det är underbart...barn blir vuxna...vuxna fortsätter att utbilda sig, andligt...andliga utvecklingen går ganska sakta för många...men den går framåt...vi blir rikare av våra erfarenheter...vi gör mistag hela tiden och lär av våra mistag...lärdom betyder då att vi gör inte samma mistag igen...sträva inte efter för mycket...var nöjd med det du har...stressa inte...sök harmonin inom dig...var lycklig...då känner du hur underbart livet är.


2021-04-10
Alla ser inte världen likadant...
hur man ser och upplever världen, beror på vilka åsikter man har. Vi kan ta ett exempel: Invandrarfientliga ser invandrare skyldiga för många saker, fast dom flesta invandrare är bra människor. Sedan är det människor som ser alla människor i världen likvärdiga, oavsett "ras" kultur eller religion. Därmed har dessa två grupper helt olika bilder hur världen är. Man kan ta upp flera exempel, men tycker att detta räcker. Världen ses alltså efter betraktarens åsikter och tankar och slutresultat är en värld med kaotiska åsikter. För vissa är världen ganska bra, För andra är världen en dålig plats på grund av vissa människor som dom ser ner på och avskyr. Men ok. själva planeten är nog ganska så lika för alla, kanske, eller kanske inte.


2021-05-04
Rynkor är ett tecken på åldrande
När du blir äldre kommer rynkor med åldern ... Det är naturligt ... det är tidens gång ... Allt blir gammalt i tid om du får leva ... Du måste acceptera rynkor och andra sjukdomar som följer med gamla ålder ... Du kan inte sjunka till dysterhet på grund av ålderdomen ... Om du är väldigt mager, syns rynkor mycket bra... Om du är fetare, syns mindre rynkor då ... När du är glad och accepterar dig själv. oavsett om du är gammal eller ung. .. då lyser det inre jaget som solen ... och på något mirakulöst sätt ser rynkor jämnare ut ... huden lyser ... Positiviteten påverkar utseendet ...

-----------------------------------------------------------------

2021-05-04
Genom att visa kärlek över hela världen,
vi är världens medborgare...vi har stigit lite högre...vi är mer empatiska då...universell kärlek lyser sedan från dig...du har kommit  ångt i din utveckling...du känner att du har utvecklats...du är också glad då.


2021-05-04
En del av personen vi kommer ifrån, visa vår familj, våra rötter..Från familjen får vi vårt utseende...en del av vår natur också...vi ärver en del av oss själva från våra föräldrar...trädet visar var vi kommer ifrån, Allt annat är vårt eget...vi måste lära oss och eller omvandlar oss själva


2021-05-04
Har du riktiga vänner? ..älskar dina vänner dig? ..riktiga vänner kommer att lyssna på dig då sa du vad som helst...riktiga vänner älskar dig...Behandla dina riktiga vänner väl...visa dem att du älskar dem.


2021-05-04
Har du ett stort stort ego? ..ditt ego slåss med dig,,,egot vill genom sin vilja...du är en slav till ditt ego...Totalt? ..Ge inte alltid efter för egot... bekämpa ditt ego...jaget behöver inte alltid övervinnas...jaget är självisk...minska egoets kraft något...då börjar du känna känslor... du förstår att du inte är den enda.


2021-05-04
Generositet är godhet
Är du generös mot dina bekanta och främlingar? ... Generositet är ett uttryck för godhet. Det visar att du är givaren, hjälparen, han har ett ädelt och djupt hjärta, en empatisk medborgare ... Det mest ädla är att visa godhet om någon uttrycker behovet av någon form av stöd ... generös, han har det bra, han respekterar och älskar sig själv eftersom han har lärt sig att respektera och älska andra ... Ett bra exempel på generositet är t.ex. att ge ett pengarmynt till en gatmusikspelare... Det är ett tecken på godhet att ge ..Glöm inte de i nöd, de sjuka, de fattiga, tiggare, flyktingar etc. etc. Var generös, var godhjärtad, var ädel, älsk dig själv och älskar andra.


2021-05-04
Kära kvinnor, låt oss vara vänliga mot varandra...Ja det borde vara så att samarbete ger mer utrymme...En del av oss kvinnor vet inte hur man beter sig bra mot andra kvinnor ... svartsjuka lyser genom stötande ord...Kvinnor borde samarbeta ... lämna bort onödiga gräl och onödig svartsjuka...Kära kvinnor, låt oss vara vänliga mot varandra...Kvinnor, låt oss vara bra i samarbete med varandra..., tillsammans är vi starka.