Vad tyst det är, 
tystnaden avbryts av sirener, 
ambulans, polis, branbilar, 
vilka ljud det blev helt plötsligt, 
sedan, 
tystnad igen, 
mycket tyst, 
kallt ute, 
en vargvinter, 
Tystnaden är njutbar, 
det stillar sinnet, 
det stillar allt, 
harmoni infinner.

ai20.jpg?1611832434