Olikhet gör livet rikare, 
nytt, nyare, lärorikt, 
olikheter gör livet härligt, rikare, 
man lär sig, faktakunskaper blir mer och mer, 
även empatin växer med det andra, 
synen på världen blir bredare och rikare, 
du blir en världsmedborgare, 
internationell, en människa utan gränser.

tussilago.jpg?1588639324