“Inte ens din värsta fiende kan skada dig lika mycket som dina egna tankar.”
- Buddhistisk ordspråk

Tankarna styr människan, 
du är det du tänker, 
ens tankar kan ibland vara mycket skadliga, 
skadliga för dig själv, 
därför lär dig granska dina tankar, 
spola bort alltför negativa tankar, 
lär dig se dig och andra, på ett positivt sett, 
lär dig älska :)

aa3.jpg?1594031707