Balans mellan jordiska och andliga,

rör dig framot ljusvägen,
ljusets väg är Gud, den Högste, regisserad,
om du inte tror på Gud, den högste,
tro i positivitet, tron ​​på godhet, tro på kärlek till alla.
Vi lever i en sekulär stat nu, därför måste vi kunna leva i harmoni med sekularism och andlighet.

I det jordiska är det en hel del intriger, skrämmande argument. Det är inte konstigt att det finns mycket ondska och oenighet i världen. Ond och orättfärdighet ses i olika typer av händelser, i ord som örat hör och i skrifter som ögonen ser. Världen är full av ondska och oenighet, men i världen finns även godhet.
Om du är en andlig person som vill gå i ljusets väg, då skall du vara vänlig och vara ett bra exempel för andra jordiska människor :)

Det finns väldigt få som tror och litar på och lär sig av de olyckliga, de eländiga, kritikerna och kritikerna av evig kritik.
Skrämmande, kontroversiell, krigisk, dödlig och så vidare, sådant kan jämföras med mörkret, negativiteten ..

Ljusets väg, andlighet, kan jämföras med, ljus, godhet, kärleksfull vänlighet, vänlighet, positivitet.