Henkinen elämä on sitä...että tutkitaan itseä...
Yritetään karsia omia uskomuksia pois...
jotta se aito rakkaus löytyisi sieltä...
Henkisyys yksilölle on se...mikä on henkilön
tietoisuudessa...
nykytietoisuuden ja absoluuttisen totuuden
välissä...Jokainen kävelee tätä polkua
omalla tasollaan...omalla tavallaan...omassa
tahdissaan...
Henkisyyson itsensä tutkimista ja
kohottamista... kohti suurempaa rakkautta. 

abstrakt.7.jpg?1420674079