Trädens grenar hänger framför ögonen, 
där långt borta syns horisonten, 
det är liksom lite dimma i luften, 
himmelen är disig, 
horisonten synd difust, 
det hörs en kråka kraxa högt och tydligt,

aa21.jpg?1594031819