Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
var behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.

Var alltid hänsynsfull och behärskad. — Buddha