Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen


Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig


Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda


Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig


Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda


Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar


Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 


Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.


Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.


Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.


Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.


Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.


Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant


Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.


Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.


Livet är en andlig skola, 
man lär hela tiden, 
man skall lära göra goda saker, 
man skall göra allt i kärlek, 
livet mening är att bli god, 
att älska alla.


Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.


En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.


Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 


Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer, 


Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.


Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 


Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,


Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.


Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.


Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.


Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.


Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.


Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.


Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.


Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.


Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.


Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.


Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.


Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.


Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.


Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.


Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.


Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig,