”En människas arbete kräver tre; kunskap, avsikt och uppriktighet.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Människans arbete
består av tre saker: 
1. kunskap, 
2. avsikt, 
3. uppriktighet.

aa17.jpg?1594031795