Att våga visa 
att man vet inte allt, 
att våga fråga och åter fråga, 
att våga lyssna till andra 
att våga visa 
att man är inte vackrast och bäs. 
det är i sådana tillfällen man är liten, 
man har vågat vara liten.
Iom att man vågat vara liten, 
det krävdes mod och inre styrka 
och det gjorde dig till stor, 
en stor klok och vis människa

jags5.jpg?1604435543