Krafterna utanför drar i dig, 
dominerar dig, 
litar di inte på dig själv, 
gör dig inte beroende av andras krafter, 
var dig själv, var stark, 
lita på din egen kraft.

ass4.jpg?1602949196

Finska:
Ulkopuoliset voimat vetävät sinua,
hallitsee sinua,
et luota itseesi,
tekee sinut riippuvaiseksi 
muiden voimista,
ole oma itsesi, ole vahva,
luota omaan valtasi.