ase1.jpg?1604435473

Kvinnor ses som mindre kunnande av många män, 
kvinnolöner är lägre än mäns löner, 
om kvinnor misslyckas, 
skyll det att kvinnor kan inte, 
synd att det fortfarande finns sådana män 
som ser ner på kvinnor.