Att vara beklagansvärd, 
arm,
eländig,
olycklig,
sorglig,
ömkansvärd,
ömklig

aa24.jpg?1593608878