Trösta utan att döma, 
du vet inte den adres tankar, 
du känner inte hennes lidande, 
var där, lyssna, lyssna...

avl-21.jpg?1564018007