Yttrandesfrihet, 

det är en frihet som dyger, 
missbruka inte yttrandesfriheten, 
det är inte lovligt att prata vad som helst, 
spola bort rasism och annat liknande prat, 
kränk inte en människas tillvaro, 
vårda yttrandesfriheten.

mo4.jpg?1604544747